Viikkotiedote

Hello

Moikkamoi ja kesäistä viikkoa!

Kesä etenee ja lämpimät säät onneksemme jatkuvat koko viikon. On se vaan ihanaa katsoa ulkona vallitsevaa vehreyttä ja nauttia auringosta ja valon määrästä aina iltaan saakka. Ikävä puoli kasvien kukkimisessa on ainakin itseäni vaivaava siitepölyallergia, mutta ei anneta sen lannistaa. Talvella usein haikailee kesää ja lämpöä, täytyy siis muistaa nyt pysähtyä fiilistelemään toukokuuta oikein kunnolla.

Tapahtumien puolesta kalenteri alkaa näyttää jo melkoisen tyhjältä, ja useilla kesätyötkin ovat jo alkaneet, tai vaihtoehtoisesti opinnot jatkuvat. Hyvää kesälomaa myös jokaiselle sitä viettävälle! Tämän viikon tapahtumat killan puolesta ajoittuvat tälle päivälle, eli maanantain kunniaksi mittarit pääsevät kiipeilemään Konalaan, ja lisäksi pidetään killan toiminnanseurantakokous kello viideltä sekä Konetalolla että Zoomissa.

Aurinkoista viikon jatkoa <3

//

Hello hello!

Summer is progressing and, luckily, the warm weather continues all week. It's just wonderful to look at the greenery outside and enjoy the sun and the amount of light until evening. The unpleasant side of flowering plants is the pollen allergy that bothers me, at least, but we should not let it discourage us. In winter, you often yearn for summer and warmth, so we must remember to stop now to enjoy May properly.

In terms of events, the calendar is already starting to look empty, and many have already started their summer jobs, or alternatively, their studies are continuing. Happy summer vacation to everyone who has it! This week's events on behalf of the guild are scheduled for this day, that is, in honor of Monday, the meters get to climb Konala, and in addition, the Guild meeting will be held at five o'clock both at Konetalo and Zoom.

Enjoy the sunny week <3

Iiris Mäkelä
Tiedottaja ’24 // Publicist ’24


Killan kuulumiset

Hyvää maanantaita ja terveisiä hallitukselta t. Senja. Viime viikolla vierailin Linkki Ry 30v -vuosijuhlatapahtumassa. Juhlat olivat erittäin onnistuneet ja nauruntäyteiset. Silliksellä hallituksen edustus sijaitsi paljussa niin kauan, kunnes se tyhjennettiin. Mainitsemisenarvoista on myös hallituksen loistava menestys Swecon Geoguesser -pelissä. Harmikseni en päässyt vierailemaan viimeviikkoisessa AATU-tapahtumassa Turussa, mutta kaikilta tuntemiltani osallistujilta olen kuullut, että tapahtumassa säväytti erityisesti Turun kauneus, ainutlaatuinen tunnelma ja henkeäsalpaavat nähtävyydet.

Näin loppukeväästä suositan vastakasvaneen kasvuston ihailemista, sillä monet kukinnot ovat tällä hetkellä loistossaan. Useita erilaisia valkoisia ja muunlaisia kukintoja on havaittavissa Otaniemen alueella. Monet niistä myöskin tuoksuvat hyviltä. Ilokseni koivut ovat tänä vuonna kukkineet varsin maltillisesti, joten minäkin olen päässyt nauttimaan kevään tuoksuista.

Lisäksi, jos haluat suositella jotakin helppohoitoista huonekasvia, niin voit ottaa yhteyttä Telegramissa @senkkubae . Tai jos haluat lähettää kuvia kissastasi tai jostain muusta kissasta tai jostain muusta eläimestä, voit myöskin ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Aurinkoista kevätviikkoa kaikille!

Insp. Kev. Terv.
Senja

//

Happy Monday and greetings from the board. Last week I visited the Linkki Ry 30th anniversary ball. The party was very successful and full of laughter. In Sillis, the board’s representation was located in the palju until it was emptied. Also worth mentioning is the board’s great success in the Sweco’s Geoguesser game. Unfortunately, I didn't get to visit last week's AATU event in Turku, but I have heard from all the participants I know that the beauty of Turku, the unique atmosphere and the breathtaking sights were especially striking in the event.

Thus, in late spring, I recommend admiring the newly grown vegetation, because many blooms are currently in their glory. Several different types of white and other kinds of blooms can be observed in the Otaniemi area. Many of them also smell good. To my delight, the birches have bloomed quite moderately this year, so I too have been able to enjoy the scents of spring.

In addition, if you want to recommend an easy-care houseplant, you can contact us on Telegram @senkkubae. Or if you want to send pictures of your cat or some other cat or some other animal, you can also contact us with a low threshold.

Sunny spring week everyone!

Insp. Spr. Hi.
Senja

Killan tiedotus

Mikä teekkareille erittäin tärkeä ajanjakso alkaa 1.5. ja loppuu 30.9.?

Sehän on tietysti pyöräilyn kilometrikisa! 🚴🏼

Maanmittarikilta on perinteisesti mukana tässä Suomen suurimmassa pyöräilykilpailussa 😎

Kilometrikisan idea lyhyesti: Kirjaa kesän pyöräilykilometrisi palveluun ja kartuta joukkueen saldoa! Kilpailu on luonteeltaan leikkimielinen kisailu eri yritysten ja järjestöjen välillä.

Tänä vuonna jokainen poljettu 50 kilometriä tuo uuden arpalipun syksyllä järjestettävään palkintoarvontaan. Jokainen pyöräilty kilometri kannattaa siis merkitä, olitpa sitten satunnainen sunnuntaipyöräilijä tai maanteiden kiituri! 🚴🏼


Lisätietoja löytyy osoitteesta: kilometrikisa.fi tai kysymällä tg: @emiliasuo

Kilpailu käydään aikavälillä 1.5.-30.9. Killan tiimiin voit liittyä tästä linkistä:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Liittyminen tapahtuu kirjautumisen/rekisteröitymisen yhteydessä. Helppoa kuin apupyörillä ajaminen!

Koodi: MK2024
Tiimi: Maanmittarikilta

Mukavia pyöräilykilometrejä! ☀️#kmkisa

//

Which very important period starts on 1st May and ends on 30th September?

It's the Cycling kilometre race, of course!

This year, Maanmittarikilta will once again take part in the Cycling kilometre race!

The idea of the kilometre race in short: Log your summer cycling kilometres and add to your team's score! The competition is a playful competition between different companies and organisations.

This year, every 50 kilometres cycled will earn you a new token for the prize draw in the autumn. So whether you're a casual Sunday cyclist or a road racer, every kilometre you cycle is worth marking!

For more information visit: kilometrikisa.fi or ask tg: @emiliasuo

The race runs from 1st May to 30th September. You can join the guild team via this link:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Joining the team is done by logging in/registering. It's as easy as riding with training wheels!

Code: MK2024
Team: Maanmittarikilta
Happy cycling! #kmrace

Muuta

FI

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa. Tempauksen teema on nyt selvillä: vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Suomessa.

Talouden kiristyessä on työn tuottavuudesta tullut entistä tärkeämpää. Kuitenkaan meidän ei sovi unohtaa työtä, jolle ei voi määrittää hintaa. Vapaaehtoistyö leikkaa läpi koko suomalaisen yhteiskunnan ja on näkynyt talkoohengessä kautta historian. Sillä on tärkeä arvo. Se on pohjimmiltaan toisista välittämistä ja totista altruismia, joka näkyy myös arjen pienissä teoissa. Moni meistä tekee vapaaehtoistyötä esimerkiksi luovuttamalla verta, poimimalla roskia luonnosta tai osallistumalla urheiluseuran toimintaan. Koemme, että nykypäivänä vapaaehtoistyö ei saa ansaitsemaansa arvostusta yhteiskunnassa.

Kutsumme mukaan koko Aalto-yhteisön kiinnittämään huomiota kaikkeen siihen vapaaehtoistyöhön, mitä Suomessa tehdään. Nostetaan yhdessä esille kaikkien käsien jälki! Tempaus järjestetään alustavasti 21.–27.10., jolloin jalkaudumme sankoin joukoin yhteistyöyhdistyksiin tempaamaan.

EN

The Tempaus Command of the Engineer with a sturdy beard, Sheryl Tokyo, and Kunniamursu was read at Aalto Open Air and the Declaration of Wappu Madness. The theme of Tempaus is now clear: increasing the appreciation of volunteer work in Finland.

As the economy tightens, workplace productivity has become increasingly crucial. Nevertheless, we should not forget about work for which you cannot set a price. Volunteer work cuts across the entire Finnish society and has been evident in the community spirit throughout history. It also holds significant value. It is ultimately about caring for others and genuine altruism, which are also reflected in small daily acts. Many of us engage in volunteer work by donating blood, cleaning up litter from nature, or participating in sports club activities. In our view, volunteer work today does not receive the appreciation it deserves in society.

We invite the entire Aalto community to pay attention to all the volunteer work being done in Finland. Let’s bring up everyone’s efforts together! The preliminary dates for Tempaus are 21–27 Oct, when we will mobilise in large numbers to campaign within cooperative associations.

SV

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen. Tempaustemat är nu klart: att öka uppskattningen av frivilligarbete i Finland.

Då ekonomin åtstramas har arbetets produktivitet blivit allt viktigare. Vi ska ändå inte glömma arbete som inte kan fastställas något pris. Frivilligarbetet skär genom hela det finländska samhället och har synts som talkoanda genom historien. Det har ett viktigt värde. Det är i botten att bry sig om andra och allvarlig altruism som även syns i vardagens små gärningar. Många av oss gör frivilligarbete t.ex. genom att donera blod, plocka skräp i naturen och delta i idrottsföreningens verksamhet. Vi upplever att frivilligarbete inte idag får den uppskattning i samhället som det skulle förtjäna.

Vi bjuder in hela Aaltogemenskapen att fästa uppmärksamhet vid allt det frivilligarbete som görs i Finland. Låt oss tillsammans lyfta fram allas handavtryck! Tempaus ordnas preliminärt 21-27.10 då vi sätter av i stora skaror mot våra samarbetsföreningar för att utföra tempaus.

Moikkamoi ja kesäistä viikkoa!

Kesä etenee ja lämpimät säät onneksemme jatkuvat koko viikon. On se vaan ihanaa katsoa ulkona vallitsevaa vehreyttä ja nauttia auringosta ja valon määrästä aina iltaan saakka. Ikävä puoli kasvien kukkimisessa on ainakin itseäni vaivaava siitepölyallergia, mutta ei anneta sen lannistaa. Talvella usein haikailee kesää ja lämpöä, täytyy siis muistaa nyt pysähtyä fiilistelemään toukokuuta oikein kunnolla.

Tapahtumien puolesta kalenteri alkaa näyttää jo melkoisen tyhjältä, ja useilla kesätyötkin ovat jo alkaneet, tai vaihtoehtoisesti opinnot jatkuvat. Hyvää kesälomaa myös jokaiselle sitä viettävälle! Tämän viikon tapahtumat killan puolesta ajoittuvat tälle päivälle, eli maanantain kunniaksi mittarit pääsevät kiipeilemään Konalaan, ja lisäksi pidetään killan toiminnanseurantakokous kello viideltä sekä Konetalolla että Zoomissa.

Aurinkoista viikon jatkoa <3

//

Hello hello!

Summer is progressing and, luckily, the warm weather continues all week. It's just wonderful to look at the greenery outside and enjoy the sun and the amount of light until evening. The unpleasant side of flowering plants is the pollen allergy that bothers me, at least, but we should not let it discourage us. In winter, you often yearn for summer and warmth, so we must remember to stop now to enjoy May properly.

In terms of events, the calendar is already starting to look empty, and many have already started their summer jobs, or alternatively, their studies are continuing. Happy summer vacation to everyone who has it! This week's events on behalf of the guild are scheduled for this day, that is, in honor of Monday, the meters get to climb Konala, and in addition, the Guild meeting will be held at five o'clock both at Konetalo and Zoom.

Enjoy the sunny week <3

Iiris Mäkelä
Tiedottaja ’24 // Publicist ’24


Killan kuulumiset

Hyvää maanantaita ja terveisiä hallitukselta t. Senja. Viime viikolla vierailin Linkki Ry 30v -vuosijuhlatapahtumassa. Juhlat olivat erittäin onnistuneet ja nauruntäyteiset. Silliksellä hallituksen edustus sijaitsi paljussa niin kauan, kunnes se tyhjennettiin. Mainitsemisenarvoista on myös hallituksen loistava menestys Swecon Geoguesser -pelissä. Harmikseni en päässyt vierailemaan viimeviikkoisessa AATU-tapahtumassa Turussa, mutta kaikilta tuntemiltani osallistujilta olen kuullut, että tapahtumassa säväytti erityisesti Turun kauneus, ainutlaatuinen tunnelma ja henkeäsalpaavat nähtävyydet.

Näin loppukeväästä suositan vastakasvaneen kasvuston ihailemista, sillä monet kukinnot ovat tällä hetkellä loistossaan. Useita erilaisia valkoisia ja muunlaisia kukintoja on havaittavissa Otaniemen alueella. Monet niistä myöskin tuoksuvat hyviltä. Ilokseni koivut ovat tänä vuonna kukkineet varsin maltillisesti, joten minäkin olen päässyt nauttimaan kevään tuoksuista.

Lisäksi, jos haluat suositella jotakin helppohoitoista huonekasvia, niin voit ottaa yhteyttä Telegramissa @senkkubae . Tai jos haluat lähettää kuvia kissastasi tai jostain muusta kissasta tai jostain muusta eläimestä, voit myöskin ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Aurinkoista kevätviikkoa kaikille!

Insp. Kev. Terv.
Senja

//

Happy Monday and greetings from the board. Last week I visited the Linkki Ry 30th anniversary ball. The party was very successful and full of laughter. In Sillis, the board’s representation was located in the palju until it was emptied. Also worth mentioning is the board’s great success in the Sweco’s Geoguesser game. Unfortunately, I didn't get to visit last week's AATU event in Turku, but I have heard from all the participants I know that the beauty of Turku, the unique atmosphere and the breathtaking sights were especially striking in the event.

Thus, in late spring, I recommend admiring the newly grown vegetation, because many blooms are currently in their glory. Several different types of white and other kinds of blooms can be observed in the Otaniemi area. Many of them also smell good. To my delight, the birches have bloomed quite moderately this year, so I too have been able to enjoy the scents of spring.

In addition, if you want to recommend an easy-care houseplant, you can contact us on Telegram @senkkubae. Or if you want to send pictures of your cat or some other cat or some other animal, you can also contact us with a low threshold.

Sunny spring week everyone!

Insp. Spr. Hi.
Senja

Killan tiedotus

Mikä teekkareille erittäin tärkeä ajanjakso alkaa 1.5. ja loppuu 30.9.?

Sehän on tietysti pyöräilyn kilometrikisa! 🚴🏼

Maanmittarikilta on perinteisesti mukana tässä Suomen suurimmassa pyöräilykilpailussa 😎

Kilometrikisan idea lyhyesti: Kirjaa kesän pyöräilykilometrisi palveluun ja kartuta joukkueen saldoa! Kilpailu on luonteeltaan leikkimielinen kisailu eri yritysten ja järjestöjen välillä.

Tänä vuonna jokainen poljettu 50 kilometriä tuo uuden arpalipun syksyllä järjestettävään palkintoarvontaan. Jokainen pyöräilty kilometri kannattaa siis merkitä, olitpa sitten satunnainen sunnuntaipyöräilijä tai maanteiden kiituri! 🚴🏼


Lisätietoja löytyy osoitteesta: kilometrikisa.fi tai kysymällä tg: @emiliasuo

Kilpailu käydään aikavälillä 1.5.-30.9. Killan tiimiin voit liittyä tästä linkistä:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Liittyminen tapahtuu kirjautumisen/rekisteröitymisen yhteydessä. Helppoa kuin apupyörillä ajaminen!

Koodi: MK2024
Tiimi: Maanmittarikilta

Mukavia pyöräilykilometrejä! ☀️#kmkisa

//

Which very important period starts on 1st May and ends on 30th September?

It's the Cycling kilometre race, of course!

This year, Maanmittarikilta will once again take part in the Cycling kilometre race!

The idea of the kilometre race in short: Log your summer cycling kilometres and add to your team's score! The competition is a playful competition between different companies and organisations.

This year, every 50 kilometres cycled will earn you a new token for the prize draw in the autumn. So whether you're a casual Sunday cyclist or a road racer, every kilometre you cycle is worth marking!

For more information visit: kilometrikisa.fi or ask tg: @emiliasuo

The race runs from 1st May to 30th September. You can join the guild team via this link:

https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/

Joining the team is done by logging in/registering. It's as easy as riding with training wheels!

Code: MK2024
Team: Maanmittarikilta
Happy cycling! #kmrace

Muuta

FI

Jämeräpartaisen insinöörin, Sheryl Tokyon ja Kunniamursun Tempauskäsky luettiin Aalto Open Airissa ja Wappuriehan julistuksessa. Tempauksen teema on nyt selvillä: vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Suomessa.

Talouden kiristyessä on työn tuottavuudesta tullut entistä tärkeämpää. Kuitenkaan meidän ei sovi unohtaa työtä, jolle ei voi määrittää hintaa. Vapaaehtoistyö leikkaa läpi koko suomalaisen yhteiskunnan ja on näkynyt talkoohengessä kautta historian. Sillä on tärkeä arvo. Se on pohjimmiltaan toisista välittämistä ja totista altruismia, joka näkyy myös arjen pienissä teoissa. Moni meistä tekee vapaaehtoistyötä esimerkiksi luovuttamalla verta, poimimalla roskia luonnosta tai osallistumalla urheiluseuran toimintaan. Koemme, että nykypäivänä vapaaehtoistyö ei saa ansaitsemaansa arvostusta yhteiskunnassa.

Kutsumme mukaan koko Aalto-yhteisön kiinnittämään huomiota kaikkeen siihen vapaaehtoistyöhön, mitä Suomessa tehdään. Nostetaan yhdessä esille kaikkien käsien jälki! Tempaus järjestetään alustavasti 21.–27.10., jolloin jalkaudumme sankoin joukoin yhteistyöyhdistyksiin tempaamaan.

EN

The Tempaus Command of the Engineer with a sturdy beard, Sheryl Tokyo, and Kunniamursu was read at Aalto Open Air and the Declaration of Wappu Madness. The theme of Tempaus is now clear: increasing the appreciation of volunteer work in Finland.

As the economy tightens, workplace productivity has become increasingly crucial. Nevertheless, we should not forget about work for which you cannot set a price. Volunteer work cuts across the entire Finnish society and has been evident in the community spirit throughout history. It also holds significant value. It is ultimately about caring for others and genuine altruism, which are also reflected in small daily acts. Many of us engage in volunteer work by donating blood, cleaning up litter from nature, or participating in sports club activities. In our view, volunteer work today does not receive the appreciation it deserves in society.

We invite the entire Aalto community to pay attention to all the volunteer work being done in Finland. Let’s bring up everyone’s efforts together! The preliminary dates for Tempaus are 21–27 Oct, when we will mobilise in large numbers to campaign within cooperative associations.

SV

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen. Tempaustemat är nu klart: att öka uppskattningen av frivilligarbete i Finland.

Då ekonomin åtstramas har arbetets produktivitet blivit allt viktigare. Vi ska ändå inte glömma arbete som inte kan fastställas något pris. Frivilligarbetet skär genom hela det finländska samhället och har synts som talkoanda genom historien. Det har ett viktigt värde. Det är i botten att bry sig om andra och allvarlig altruism som även syns i vardagens små gärningar. Många av oss gör frivilligarbete t.ex. genom att donera blod, plocka skräp i naturen och delta i idrottsföreningens verksamhet. Vi upplever att frivilligarbete inte idag får den uppskattning i samhället som det skulle förtjäna.

Vi bjuder in hela Aaltogemenskapen att fästa uppmärksamhet vid allt det frivilligarbete som görs i Finland. Låt oss tillsammans lyfta fram allas handavtryck! Tempaus ordnas preliminärt 21-27.10 då vi sätter av i stora skaror mot våra samarbetsföreningar för att utföra tempaus.