Yrityssuhdemestariehdokkaat

EhdokkaatJoonas Häkli
Kuva
EsittelyHei moi! Mä oon toisen vuoden mittari Joonas, ja haen yrityssuhdemestarin pestiin. Pyrin hallitukseen, koska haluan olla mukana vaikuttamassa positiivisesti killan toimintaan ja kehitykseen historiallisen murrosvaiheen aikana. Koin ysvin tehtävän luonnollisena pestinä, koska omaan hyvät esiintymistaidot sekä kokemusta samasta tehtävästä järjestöpuolella.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Edunvalvonta, tukiverkosto opiskelijoille ja yhteisö, jossa jokaisen on hyvä olla.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?Kolme kovaa lupausta tilanteessa, jossa valitsette mut hallitukseen: 1. Lupaan hoitaa pestin kunnialla vähintään edeltäjien asettamien standardien mukaan. 2. Lupaan ottaa hallituspestin sopivan vakavasti ja omalla toiminnallani edistää killan positiivista kehitystä. 3. Ehkä tärkein lupaukseni. Mulle on ensiarvoisen tärkeää jokaisen viihtyminen ja hyvinvointi killassa. Haluan olla pitämässä huolta, etteivät vanhemmat vuosikurssit koe joutuvansa syrjään ja tuoreemmat vastineet tuntevat väenpaljoudesta huolimatta kuuluvansa killoista perheimpään.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? Jos kyllä, mitä?Näin ruohonjuurikiltalaisen näkökulmasta pesti on hyvässä jamassa. Mikäli päädytte minut valitsemaan, aion hyödyntää istuvan yrityssuhdemestarin Akselin kokemusta ja näkemyksiä. Otetaan kauden 2023 risuista sekä ruusuista oppia ja kehitetään toimintaa parhaaksi koetulla tavalla.
Kuinka paljon luulet hakemasi hallitusviran vievän aikaa viikossa ja mistä se koostuu?Parhaan ymmärrykseni mukaan yrityssuhdemestarin tehtävät kasautuvat hoidettaviksi sykleittäin. En siten osaa antaa tarkkaa arviota viikoittaisesta ajankäytöstä, mutta luonnollisesti hiljaisina viikkoina tuen muun hallituksen toimintaa. Kuulostaa sanahelinältä, mutta toivon tähän mennessä tehtyjen projektien kertovan jotain tarjoamastani tekemisen meiningistä ja työmoraalista.
Kumpaa painottaisit enemmän: Sponsoritulojen määrää vai yritysten moraalisuutta ja monipuolisuutta?Yhteistyökumppaneiden korkeat moraalit ja monipuolisuus eivät ole yritysyhteistyön aspekteja, joista olisin valmis tinkimään tulojen kasvattamiseksi. Tulojen kasvattaminen vastaamaan killan kasvun tarpeita on varmasti ajankohtainen asia tulevalla hallituskaudella. Uskon kuitenkin kasvavan suur-mk:n vetovoimaan sponsorikohteena opiskelijamäärän lisäksi pääaineiden monimuotoisuuden ansiosta. Koen erittäin tärkeäksi vaatimukseksi yrityssuhdemestarille killan arvojen ja vastuullisuuden ylläpitämisen myös sponsoriyhteistyössä.
Miten suhtaudut mikäli hallituksessa, pestisi alaisessa henkilöstössä tai killassa on henkilö, jonka kanssa et tule toimeen, mutta tulee tilanne, että sinun tulisi tehdä hänen kanssaan yhteistyötä?Järjestötoiminnassa, kuten elämässä, ei tarvitse pitää jokaisesta vastaantulijasta. Kaikkien kanssa on kuitenkin tultava toimeen. Etenkään hallituksen kaltaisissa toimielimissä ei ole millään tasolla hyväksyttävää suhtautua ihmisiin eri tavoin naamakertoimen perusteella. Kaikki meistä ovat täällä lähtökohtaisesti aikuisia, enkä usko hypoteettisten mieltymyserojen kaatavan yhteisiä tavoitteita tai yhteistyötä kenenkään kanssa.
Hallituksen tehtäviin kuuluu kiltalaisten edunvalvonta. Kerro omin sanoin, mitä edunvalvonta mielestäsi tarkoittaa.Siinä missä koen AYY:n olevan skaalaltaan edunvalvonnan metsurikirves, killan hallitus on parsinneula. Edunvalvonnan keskeisiä osa-alueita ovat opiskelijoiden oikeuksiin, opintoihin ja tasa-arvoon liittyvät asiat. Kilta, ja näin ollen hallitus vastaa näiden kokonaisuuksien valvonnasta niin killan sisäisellä kuin ulkoisellakin tasolla. Monelle kiltalaiselle hallitus on lähin, ja ainakin osalle tärkein toimija edunvalvonnassa.
Koetko mielestäsi, että kilta jättää vanhemmat (3+ ) vuosikurssit ja maisteriopiskelijat vähemmälle huomiolle kuin ’nuoremmat’?Hyvin rajatusta näkökulmastani koen, että killan toiminnassa on hyvä balanssi vuosikurssien huomioinnin suhteen. Luonnollisesti fukseilla on runsaasti tapahtumia, mutta tämä itsessään ei ole muilta pois. Vaikka aiheesta ei ole ongelmaa toistaiseksi realisoitunut, koen tärkeäksi kuunnella niin ”vanhojen” kuin ”nuorten” opiskelijoiden ajatuksia ja huolia tähän liittyen. Etenkin killan kasvun jatkuessa osallistamisen tärkeys tulee korostumaan.
Millainen käsitys sinulla on hallituksen yhteisistä vastuista ja niiden työtaakastaKäsitykseni hallituksen toiminnan nyansseista on hyvin rajallinen. Tiedostan kuitenkin hakevani organisaatioon, joka painaa pitkää päivää killan hyväksi. Tämä tuo mukanaan yhteisiä projekteja ja urakoita, joista kertyy paikoittain huomattavasti lisätyötä oman roolin tehtävien ohelle. Uskon kertyvän työtaakan pysyvän siedettävänä hallituksen jakaessa vastuuta ja tukiessa toisiaan.
Hakisitko pestiin jos se ei olisi osana hallitusta?En usko, että hakisin. Pääasiallinen motiivini hallitukseen pyrkiessäni on päästä osaksi toimielintä, jossa voin suoraan vaikuttaa positiivisesti suuren kuvan asioihin kiltaan ja toimintamme tulevaisuuteen liittyen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö olisi motivoitunut hoitamaan yrityssuhdemestarin tehtäviä parhaan kykyni mukaan. Haen ysvin rooliin, koska hallitusrooleista koen pystyväni antamaan siihen merkittävimmän panoksen omalla osaamisellani. Valehtelisin myös, jos väittäisin, ettei mahdollisuus puolipitkän järjestämiseen motivoinut hakukohdetta valitessani.