Fuksikapteeniehdokkaat

EhdokkaatNoah ClarkeburnNetta VaronenIlkka RantakokkoIiris MäkeläNoora Permi
Kuva
EsittelyHei moi tai vaikka terve. Olen Noah, toisen vuoden KeY opiskelia, jolla on suuri rakkaus kiltaamme kohtaan. Haluan jakaa tätä rakkauttani Maanmittarikiltaa kohtaan tulevien fuksien kanssa. Haluan olla mukana heidän matkalla teekkariuuteen, auttaa missä voin ja olla oppaana heille. Fuksien kasvattamisen lisäksi olisi kunnia olla mukana edistämässä Maanmittarikiltaa hallituksessa. Kilta on antanut minulle paljon ja minulla on tarve antaa sille takaisin kaiken minkä voin. Moikka moi! Mä oon Netta, 2. vuoden mittari KIG-hybridisuuntauksella ja oon tänä syksynä ollut ISO(sti messissä 🔥). Mut tunnetaan leipurina ja "social butterfly" tyyppinä - ja nykyään myös koiran omistajana! Haen fuksikapteeniksi, koska sain itse fuksina ihan älyttömän lämpimän kokemuksen meidän fuksikapteeneista ja -kasvatuskesta ja haluan päästä välittämään tätä kokemusta myös ensi vuoden fukseille. Pyrin ottamaan kaikki messiin ja kohtaamaan ihmiset ennakkoluulottomasti, minkä koen olevan ehdottoman tärkeä piirre fuksikapteenissa.

Oon luonteeltani organisoija ja järjestäjä, joten fuksikapteenin vastuut sopii mulle paremmin kuin hyvin. Lisäksi multa löytyy jo kokemusta lankojen käsissä pitämisestä, vastuuhommista ja viestimisestä aiempien vapaaehtoishommien myötä.
Morjens! Oon Ilkka, toisen vuoden mittari ja aktiivinen opiskelijaelämän harjoittaja. Haen kippariksi, koska haluan luoda 24’ mittarifukseille hedelmällisen kasvualustan, jossa he pääsevät tutustumaan toisiinsa, oppimaan teekkarikulttuurin saloihin ja viettämään kenties yhtä elämän ikimuistoisinta vuotta. Fuksikapteenin virka sopisikin meikämandariinille, koska olen huomaavainen, sosiaalinen ja energinen tyyppi, joka nauttii heittäytymisestä. Kaiken tämän lisäksi olen myös fiksu ja osaan järkätä asioita. Olen sataprosenttisen (100%) motivoitunut tekemään töitä tulevien fuksien eteen sekä innostamaan heitä mukaan toimintaan.Moikkuu! Mä oon Iiris ja opiskelen Kestäviä yhdyskuntia nyt toista vuotta. Haluun yleisesti elämässä että kaikilla ois kivaa ja sellanen joukkoonkuuluvuuden tunne. Oisin hyvä fuksikapteeni koska tuun kaikkien kaa toimeen, koen olevani helposti lähestyttävä tyyppi ja mulla tulee varmasti pysymään kaikki tarvittavat langat käsissä.Mooi!
Oon Noora ja kolmannen vuoden mittari 🐛 Oon (koen olevani) kiva ja sosiaalinen tyyppi ja tuun kaikkien kanssa toimeen. Tykkään ehdottomasti järkätä tapahtumia mutta myös osallistua niihin. Haen hallitukseen, koska mulla olis ideoita miten killan toimintaa voisi kehittää. Yks isoin juttu jota haluaisin edistää olis tehtävien jakautuminen tasaisemmin hallituksen kesken, mutta myös toimareille.
Toivoisin, että vaikka kiltatoiminta kehittyy, ei pidä ottaa kaikkea ihan liian tosissaan, sillä nää jutut on kuitenkin harrastuksia ja vapaaehtoistoimintaa. Hyvinvointia siis lisää! 😌

Kippariks haen sillä olis kivsu olla jakamassa teekkarikulttuurin ilosanomaa uusille opiskelijoille ja koen että kolme vuotta otaniemessä möyrittyäni mulla on myös ihan hyvä asema kertoa täällä opiskelusta :3
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Killan tärkeimmät tehtävät ovat kiltalaisten tukeminen ja yhteishengen ylläpitäminen. Kilta on opiskelijan toinen perhe ja perheet pitävät huolen omistaan. Aalto on aluksi vieras paikka kaikille, joten kilta tuo tärkeää vakautta ja kuulumisen tunnetta. Tämä koskee niin fukseja kuin karttuneempia opiskelijoita, kaikille on tärkeää kuulua johonkin. - Fuksikapteenin näkökulmasta tietenkin fuksikasvatus. Varmistaa se, että fuksit pääsee kiinni teekkarielämään (ja opintoihin), mutta myös killan perinteisiin. Maanmittarikillalla on omia upeita perinteitä ja tapoja, ja killan tuleekin kasvattaa fuksit myös niihin.
- Ylläpitää ja yhdistää eri vuosikursseja. Oon itse saanut kokea sen, että yliopistossa ei oikeastaan iällä tai vuosikurssilla ole väliä: ne ystävät voi löytyä miltä vuosikurssilta tahansa. Killan tuleekin mahdollistaa vuosikurssien välisten ystävyyksien ja verkostoitumisen tapahtuminen.
Killan tärkeimmät tehtävät ovat tuoda maakansaa yhteen, tarjota mielekästä tekemistä kiltalaisille, ylläpitää teekkari- ja mittarikulttuuria sekä yleisesti edistää jäsentensä hyvinvointia.Mun mielestä yks killan tärkeimpiä tehtäviä on olla yhteisö samojen alojen opiskelijoille, joka takaa edunvalvonnan ja hauskanpidon opiskelujen lomassa. Parhaimmillaan kilta on paikka, josta saa elinikäisiä ystäviä <3Kilta toimii kohtaamispaikkana kiltalaisille ja mahdollistaa kivoja tapahtumia opiskelujen oheen. Killan tehtävä on edistää kiltarajattomuutta ✨ niin otaniemessä kuin muidenkin opiskelijoiden kanssa. Kiltaan tulee joka vuosi hurjasti uusia opiskelijoita ja heidän vastaanotto ja teekkarikulttuuriin tutustuttaminen on killan yks ehdottomasti tärkeimpiä tehtäviä.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?Fuksikapteenina on tärkeää huolehtia fukseista. Lupaan tehdä ensivuoden fukseista Otaniemen parhaita fukseja ja tehdä heille ikimuistoinen vuosi. 

Vaikka fuksi on puolet sanasta fuksikapteeni ei virka ole pelkästään fuksien tukemista, vaan hallituksen jäsenenä vastaan myös koko killasta. On tärkeä ottaa kaikki mukaan kiltaan ja sen toimintaa. Lupaan siis tuoda kiltalaisia lähemmäs päätöksiä, jotta kilta heijastaa sen jäseniä ja heidän tarpeita.

Puhutaan paljon poikkiteiteelisyydestä ja ihan syystä. Lupaan aktiivisesti hoitaa MKn suhteita muihin kiltoihin, järjestämällä tapahtumia mahdollisimman monen eri killan ja järjestön kanssa.
- "Killoista perhein" näkyy mun toiminnassa: pyrin tekemään töitä ja välittämään tätä siitä huolimatta, että me kohdataan edelleen sopetusmiseen liittyviä tilanteita killan kasvaessa.
- Kommunikoida! Niin fuksikapteeni parin, ISOvastaavan kuin hallituksen kesken. Myös vanhemmille vuosikursseille fuksitoiminnan kommunikointi ulospäin on tärkeää.
- Tehdä kaikkeni, että fuksit saavat vähintään yhtä antoisan, mukavan ja ikimuistoisen fuksivuoden kuin olen itse saanut.
Lupaan kannustaa fukseja olemaan aktiivisia ja järjestää heille läjäpäin toimintaa, vaalia arvokasta teekkarikulttuuria ja mittarihenkeä sekä huolehtia, että jokainen fuksi tulee kohdatuksi.Tärkeimpänä lupaan, että uusille fukseille tulee ikimuistoinen ja tapahtumarikas vuosi, ja että he tuntevat olonsa yhtä tervetulleeksi kiltaan kuin mäkin fuksina oloni tunsin. Toiseksi, lupaan olla muun hallituksen tukena ylläpitämässä ja kehittämässä koko killan hyvinvointia ja hyvää meininkiä. Kolmantena lupaan hoitaa mulle kuuluvat tehtävät asianmukaisesti, mutta säilyttää sopivan rentouden ja hauskanpidon niitä tehdessä.Haluaisin päästä eroon läsyjen ja juhlakoristeiden turhasta haaskauksesta. Lupaan, että edistän läsyjen uusittavuutta ja laulukirjojen aktiivisempaa käyttöä tapahtumissa.

Käytän termiä MonttuKahvi (MK) kun menen kiltikselle juomaan kahvia.

Haluan edistää ajattelua siitä, ettei kilta- ja yhdistystoiminnan tule olla liian vakavaa, vaikka asioita tehdäänkin tosissaan ja hyvin.

Lupaan parhaani mukaan edistää fuksien ja vanhempien mittareiden yhteenkuuluvuutta 🐛🐛🐛
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Aina on kehitettävää. Viimevuosien kapteenit ovat tehneet sairaan hyvää työtä. Tulen kuuntelemaan ja oppimaan sen minkä pystyn heiltä.

Tiedän jo, että haluan lisätä matalan kynnyksen tapahtumia. Varsinkin syksyllä, jotta fuksit pääsevät vaivattomammin tutustumaan toisiinsa ja muihin kiltalaisiin. 
Fuksikapteenit on tänä ja viime vuonna hoitanut mun mielestä omat pestinsä hyvin fuksikasvatuksen näkökulmasta (🔥). Parannettavaa on kuitenkin esimerkiksi kommunikoinnissa: erityisesti ISO-vastaavan kanssa pitäisi olla selkeämpää ja avoimempaa kommunikointia siitä, mitä ja milloin tehdään sekä mitä toisiltamme halutaan. Hyödynnetäänkö esim. ISOjen potentiaalia tarpeeksi orientaatio-viikon jälkeen vai pystyttäiskö tekemään vielä paremmin?

Toinen minkä koen kaipaavan parannusta on matalan kynnyksen tapahtumat fukseille, jotka ei välttämättä liity mitenkään bileisiin tms. Oon valitettavasti kuullut tänä(kin) vuonna sitä, että on ollu haasteita löytää opiskelukavereita jos niitä ei oo löytynyt siitä omasta fuksiryhmästä ja bileissä voi olla vaikea tutustua. Kilta on hienosti viimeisen vuoden aikana tarjonnut tällasia matalan kynnyksen/rennon hetken tapahtumia koko killalle, mutta saman tyyppisiä vois tarjota vielä enemmän fukseille.
Pestissä itsessään en näe suurempia rakenteellisia ongelmia, mutta sen kehittämisessä on varmasti vain taivas rajana. Esimerkiksi fuksitapahtumia voisi järjestämää houkuttelemaan aina laajempaa yleisöä ja kynnystä niihin osallistumiseen voi saletisti madaltaa erilaisin keinoin. Lisäksi kommunikointia ja vastuunjakoa kapuparin, ISOvastaavan ja ISOjen välillä ei voi ikinä terästää liikaa. Ainoana kehityskohtana voisin nostaa uuden fuksikapuparin oppaana toimimisen, sillä vaikka kippareilla on valtuus ja vastuu tehdä vuodesta oman näköinen ei joka vuosi tarvitse välttämättä keksiä pyörää (tai Mittarimöttelöitä) uudelleen.Koskaan ei voi olla täydellinen ja kaikkia hommia voi muokata omannäköisiksi. Uskon, että nämä selviää pestiä tehdessä, ja että myös aikaisemmilta fuksikapteeneilta saa vinkkejä tulevaisuuteen 🙂Fuksikapteenien rooli teekkarikulttuurin välittäjänä ja fuksien vastaanottajana on ollut pitkään aika perinteikäs. Ihan syystä. On super hienoa miten pitkään kulttuuri on elänyt teekkarien keskuudessa. Joitakin perinteitä ja tapoja on ajan kehittyessä tietty ihan tarpeen muuttaa. Mutta uskon että isommat linjaukset esim ayy:ltä ja toimikunnilta ajaa semmosta yleistä linjaa.

Fuksikapteenin pestissä näkisin kehitettävänä sen, miten moni asia onkaan fuksikapteenien harteilla. Joitain juttuja voisi ehkä miettiä enemmän yhdessä hallituksen kanssa tai yhdessä Isovastaavan ja isojen kanssa.

Näkisin et pesti toimii ihan hyvin sellaisenaan ja toki jokainen sit tekee vuodestaan omanlaisensa. 🤩
Kuinka paljon luulet hakemasi hallitusviran vievän aikaa viikossa ja mistä se koostuu?Kapteenin tehtävä vaatii paljon aikaa ja omistautumista. Tehtävässä pitää Hallituksen lisäksi hoitaa FMTK tehtäviä, joka lisää jo ennestään hommien määrää. Molempien järjestöjen kokoukset veivät aikaa. Kokousten ulkopuolella oleva järkkääminen ja säätäminen vie, riippuen tapahtumien määrästä, myös paljon aikaa. Tämä ei kuitenkaan haittaa ollenkaan, sillä fuksikapteenina tehtävää tehdään rakkaudesta lajiin. Odotan innolla mitä kaikkea pääsen tekemään!Fuksikapteenius "tavallisella" viikolla työllistää aina viikottaisen fuksi-viikkiksen kirjottamisen ja hallituksen kokouksen osalta, toki enemmän jos viikolla on fuksihäppeninkiä. FTMK, mahdollinen Wappu (jo ennen ”omaa fuksivuotta”), Apustin ja fuksipistekortit työllistää myös fuksikapua. Helpotusta hoidettaviin hommiin tuo fuksikapupari ja vastuunjako onkin todella tärkeää!Viikkotyömäärä vaihtelee todella rutkasti, mutta keskimääräinen arvio tälle voisi olla noin 20 tunteroista viikossa. Joskus aikaa kuluu vähemmän kun taas toisinaan töitä riittää aamusta yömyöhään - siis useita kymmeniä tunteja. Ensimmäinen kolmannes virasta kuluu suurilta osin FTMK:n kanssa tutustuessa ja suunnittelussa, Apustinta rustatessa sekä mahdollisen Wapun valmistelun avustamisessa, toinen fukseja vastaanottaessa ja tapahtumia järkätessä. Viimeinen kolmannes työllistää pitkälti FTMK:n kanssa tapahtumia järkätessä sekä ehdottomasti myös uutta fuksikapuparia mentoroidessa.Fuksikapteeniuden vaatima aika varmasti vaihtelee tosi paljon viikottain. Hallituksen yleisten hommien ja kokousten lisäksi aikaa tulee menemään keväällä ainakin Apustimen ja fuksipistekortin tekoon ja FTMK:n kanssa tulevan suunnitteluun. Keväällä ja erityisesti Wappuna seuraavat kaput ovat nykyisten tukena ja apuna, ja syksyn lähestyessä vauhti vaan kiihtyy. Varaslähtö, orientaatioviikko, fuksien tiedottaminen: hommaa varmasti riittää, mutta tätä virkaa ei onneksi yksin tarvitse tehdä!Meneehän sitä kaikenlaisista kissanristiäisistä sit tärkeämpiin juttuihin. Aikaa saa kulumaan joinain viikkoina kymmeniä tunteja, joskus alle viisi. Riippuu tosi paljon millaisella intensiteetillä haluaa olla mukana tekemässä juttuja. Jos lähtee järkkäämään kaikkia killan tapahtumia oman pestin ja toimikunnan ohella niin oon varma, että jokaisen vapaan tunnin viikossa saa käytettyä niihin. Siksi näen tärkeänä, että pitää tiedostaa omat voimavarat ja miettiä mihin ne resurssit laittaa.

Hallituksen kokoukset viikottain, toimikunnan kokoukset, tapahtumien järkkäilyt, syksyn valmistelu koulun ja kilppariparin (🐢🐢) kanssa yms.
Haetteko virkaan yksin vai jonkun parin kanssa?En hae parina. Tiedän, että kaikki kanssa hakijani olisivat sopivia kapteeni pariksieni. Olen tehnyt kaikken kanssa jossain vaiheessa yhteistyötä joten osaa toimia kenen tahansa kanssa.Haen virkaan yksin, mutta kuten sanottu, tulen toimeen kaikkien kanssa. Fuksikapteeniparin kanssa tehdään yhdessä töitä, että saadaan yhteistyö pelittämään 🥰Tavoittelen kilpparuutta (🐢) yhdessä Nooran kanssa.

Pariltani odotan ennen kaikkea avointa, reilua ja sujuvaa yhteistyötä, jossa hauskuus ja hyvä huumori säilyvät läpi pestin. Nooran kanssa olemmekin hyviä tuttuja jo entuudestaan, enkä epäile lainkaan, etteikö yhteistyö hänen kanssaan olisi mutkatonta ja ennen kaikkea hauskaa.

Sattuisi pariksi sitten kuka tahansa, uskon, että meille tulisi huippuvuosi yhdessä ja saisimme varmasti yhteistyön pelittämään!
Haen virkaan yksin, kenen vaan kanssa tulee varmasti kiva vuosi 🙂Haen kilppariksi (🐢🐢) yhdessä Ilkan kanssa.

Toivoisin parikseni sellaista tyyppiä, jonka kanssa voin luottaa et asiat tulee hoidettua ja että yhteistyö olisi hauskaa ja kommunikointi helppoa :3

Yhteistyötä helpottaa et ollaan jo tuttuja ja koen että tiiminä meidän vahvuus on eri vuosikurssit ja huumorintaju. Luotan et hoidettais kyl asiat tosi hyvin! ✨

Myös esim. Iiriksen kanssa olis huisia. Hän oli mun fuksi ja tänä vuonna ollaan samassa isoryhmässä, joten tiiän et Iiriin kanssa tulis huippuvuosi!
Miten aiot omalla toiminnallasi varmistaa, että fuksit voivat lähestyä sinua matalalla kynnyksellä tapahtumien aikana?Haluan olla todella lähestyttävä kapteeni. Tässä tärkeää on, että fuksit kokevat minut ihmiseksi eikä pelkästään kapteeniksi. Olen jo ennestään lähestyttävä, mutta kipparina tulen erityisesti keskittymään siihen. Uskon vahvasti, että voi luoda ympäristön, jossa fuksit haluavat lähestyä minua.Pyrin alusta alkaen olemaan läsnä ja tekemisissä fuksien kanssa myös tapahtumien ulkopuolella. Tämä madaltaa kynnystä lähestyä myös tapahtumien aikana. Koen olevani helposti lähestyttävä ihminen, joten olemalla oma itseni pyrin varmistamaan turvallisen fiiliksen fukseille.
Tapahtumien aikana pyrin mahdollisuuksien mukaan olemään näkyvillä. Arvostin itse fuksikapteenien pääsääntöä olla holittomina tapahtumien aikana, joten tätä voin sitoutua noudattamaan myös itse.
Tapahtumissa aion olla sen verran näkyvässä roolissa, että fuksien on helppo löytää minut ja lähestyä minua. Lisäksi aion pysyä tarpeeksi rauhallisena sekä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti jutella tapahtumiin osallistuvien fuksien kanssa osoittaakseni mielenkiintoa heidän hyvinvointiaan kohtaan.Oon luonteeltani hyvin empaattinen, mikä on tärkeä osa helposti lähestyttävyyttä. Otan kontaktia ihmisiin ja pyrin pitämään mun olemuksen avoimena ja iloisena ja koenkin, että nää piirteet edesauttaa sitä, että mulle uskaltaa tulla juttelemaan 🙂Olemalla avoin ja läsnä tapahtumissa. Ajattelen et oon helposti lähestyttävä, joten en usko että sellaista tilannetta tulis, ettei joku uskaltaisi tulla juttelemaan. Mulle on super tärkeetä et jokainen voi olla sellainen kun on ja haluan et kaikilla olisi tapahtumissa hyvä olla!
Miten suhtaudut mikäli hallituksessa, pestisi alaisessa henkilöstössä tai killassa on henkilö, jonka kanssa et tule toimeen, mutta tulee tilanne, että sinun tulisi tehdä hänen kanssaan yhteistyötä?Tulen toimeen aivan kaikkien kanssa. Osaan joustaa oikeissa kohdissa ja löytää toimivia kompromisseja. Voi hyvin olla, että joku hankala ihminen tulee vastaan, mutta en anna se lannistaa. Puhumalla melkein aina asiat selviää.En näe tilannetta, missä en voisi tilanteen mukaisesti tulla toimeen jonkun kanssa. Teen tarvittavat kompromissit ja vastuunjaon ja pyrin muistamaan, että tilanteessa pitää saada asiat tehtyä. Tärkeintä on voida tehdä töitä yhdessä, vaikka ei olisi ylimpiä ystäviä. Suhtaudun tähän ennakkoluulottomasti ja tiedostan, ettei kaikkien kanssa voi eikä pidä olla ylimpiä ystäviä. Teen kuitenkin tarvittavat työt ja yritän samalla ottaa oppia tilanteesta.Mun on vaikea kuvitella tilannetta, jossa en oikeasti tulisi toimeen jonkun henkilön kanssa. Vaikka joku ei oliskaan oma paras kaveri, on tosi tärkeetä, että kaikkien kaa pystyy tekemään yhteistyötä, eikä tää oo mulle ongelma eikä mikään.Tuun toimeen kaikkien kanssa ja haluan et kaikki voi olla sellaisia kuin on. Jos jostain syystä olis joku hankala tilanne ja yhteistyö olisi hankalaa, niin eiköhän semmoset saada puhumalla selvitettyä. :3
Hallituksen tehtäviin kuuluu kiltalaisten edunvalvonta. Kerro omin sanoin, mitä edunvalvonta mielestäsi tarkoittaa.On tärkeää, että kilta tekee mitä pystyy jäsentensä hyvinvoinnin puolesta. Killalla on vastuu ehkäistä syrjivää, epätasarvoista ja häiritsevää toimintaa. Sen pitää olla kaikille turvallinen paikka olla. Killan tehtäviin kuuluu myös valvoa opiskeluun ja opiskelijaelämää liittyviä oikeuksia. Edunvalvonnan tavoitteena on taata kiltalaisille mahdollisimman optimaaliset opiskeluolosuhteet ja tasavertainen kohtelu. Edunvalvonnalla pyritään takaamaan, ettei päätöksiä tehdä ilman opiskelijoiden kuulemista. Käsitykseni killan tekemästä edunvalvonnasta on laaja. Se pitää sisällään niin tasavertaisuuden edistämisen, häirinnän kitkemisen, opintojen ja opiskelijaelämän sujuvoittamisen kuin yleisen hyvinvoinnin parantamisen.Edunvalvonta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että hallitus huolehtii kiltalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta, eli valvoo opiskelijoidemme etua. Kiltalaisten täytyy pystyä luottamaan siihen, että epäoikeudenmukaisissa tilanteissa kilta on tämän puolella, ja vie asiaa eteenpäin.
Koetko mielestäsi, että kilta jättää vanhemmat (3+ ) vuosikurssit ja maisteriopiskelijat vähemmälle huomiolle kuin ’nuoremmat’?Tapahtumia on fukseille enemmän kuin muille, joka on luonnollista. Otaniemessä pyritään tekemään fuksivuodesta unohtumaton. Tämä on perinteisesti jättänyt vanhemmat opiskelijat vähemmälle huomiolle. Tulevana 3+ vuoden opiskelijana tämä on mielestäni sääli. Haluaisin itse järjestää enemmän tapahtumia, jossa vanhat ja nuoret pääsevät vuorovaikuttaamaan. Killassa on myös paljon ei Suomea puhuvia. Kieli erot vaikeuttavat toimintaa, mutta tämä ei ole este vaan haaste, joka pitää ottaa huomioon. On tärkeää ottaa KV opiskelijat mukaan kunnolla, jotta hekin pääsevät nauttimaan ja olemaan mukana meidän yhteisössä. Tämä on killoista perhein, jossa olemme yhtä. Haluan rikkoa vuosikurssi- ja kielirajoja mahdollisimman paljon ja tuoda kaikki kiltalaiset yhteen. Omaa kokemusta ei minulla tietenkään ole vielä paljoa, mutta mitä olen ymmärtänyt vanhemmilta opiskelijoilta ja kuullut keskusteluja, on totta, että tapahtumat painottuvat 'nuoremmille' opiskelijoille, erityisesti fukseille. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, että saamme uudet opiskelijat teekkarikulttuuriin mukaan. Fuksikapteenien ja ISOjen tehtävä on varmistaa fuksien viihtyminen rakkaassa killassamme. En näkisi huonona ideana kartoitttaa vanhempien opiskelijoiden toiveita esimerkiksi heille suunnatuista tapahtumista. Myös yhteistapahtumat kaikkien kiltalaisten kesken toteuttaisivat killamme rakasta mottoa: killoista perhein. En koe, että vanhemmat vuosikurssit jäisivät mitenkään erityisesti pienemmälle huomiolle, vaan päinvastoin oman kokemukseni mukaan kilta on paikka, jossa vuosikurssiin katsomatta jokainen saa olla mukana niin paljon kuin itse kokee haluavansa. Toki olen vasta tupsu enkä mikään mouho, mutta mikäli omat havaintoni vanhemmista opiskelijoista pitävät kutinsa, ovat hekin viihtyneet hyvin killassa.Koska itse opiskelen vasta tokaa vuotta, en omaa tähän henkilökohtaista näkökulmaa. Ekoina opiskeluvuosina tulee helposti käytyä tosi paljon tapahtumissa, ja varsinkin maisterivaiheessa osa opiskelijoista käy jollain tapaa samalla myös töissä, jolloin aikaa/kiinnostusta esimerkiksi juuri tapahtumissa käymiselle ei välttämättä kaikilla niin paljoa ole. Fukseille tietysti järkätään paljon enemmän juuri heille suunnattua tekemistä, mikä on todella tärkeää, jotta he pääsevät osaksi kiltaa ja teekkariutta. Moni fuksi on myös juuri muuttanut uudelle paikkakunnalle, jolloin tukiverkko ja sosiaaliset suhteet pyörivät hyvin pitkälti uusien koulututtavuuksien piirissä. Toisaalta, fuksikapteenit sekä ISOt tekevät työtä juuri fukseja varten, jolloin esimerkiksi hallitukselle jää enemmän aikaa huomioida killan kaikkia opiskelijoita tasavertaisesti. Kuitenkin, mielestäni olisi hyvä kartoittaa tilannetta nimenomaan vanhemmilta vuosikursseilta: jos he ovat sitä mieltä, että enemmän huomioimista ja vaikkapa tapahtumia nimenomaan vanhemmille tai maistereille kaivattaisiin, tulisi niitä ehdottomasti enemmän järjestää.
Millainen käsitys sinulla on hallituksen yhteisistä vastuista ja niiden työtaakastaKillan hallituksen yhteisiä vastuita on killan pyörittäminen ja kiltalaisista huolehtiminen. Hallitus kokoustaa, edustaa, päättää ja selvittää asioita yhdessä killan puolesta. Hallituslaisen työ ei rajoitu kokouksiin vaan kaikki tekevät myös oman vastuualueensa tehtäviä myös. Työn määrä riippuu ajankohdasta. Veikkaisin, että pari tuntia menee keskimäärin hallitus hommiin viikoittain.Yhteisiä hommia ovat viikottaiset kokoukset ja niihin perehtyminen. Myös monet tapahtumat velvoittavat hallituksen osallistumista. Tärkeää on kiltalaisten edusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä edustaminen yliopistolla. Tuntitasolla työtaakan uskon vaihtelevan 2-5 tunnin välillä.Hallituksen yhteisiä vastuita ovat muun muassa kokoustaminen, päätöksenteko, edustaminen ja juoksevien asioiden hoitaminen. Työtaakka viikossa lienee keskimäärin noin muutaman tunnin, mutta välillä hieman tätä suurempi.Hallituksen tärkein tehtävä on edustaa kiltaa ja huolehtia siitä, että killan toiminta vastaa sen jäsenten tarpeita. Viikottaisissa kokouksissa tehdään päätöksiä kiltaa koskevista asioista sen hyväksi. Olennaista on se, että osa-alueilla on vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat oman alueensa velvollisuuksista.
Hakisitko pestiin jos se ei olisi osana hallitustaHaen ensisijaisesti kapteeniksi ja sitten hallituslaiseksi. Päätin hakea kapuksi koska kapteenin hommat ovat kiinnostavia ja mulle sopivia. Hakisin tähän rooliin vaikka se ei olisi osa hallitusta, mutta hallitus hommat kuitenkin kiinnostaa ja odotan innolla niiden tekemistä.Hakisin fuksikapteeniksi vaikka se ei olisi osana hallitusta, mutta hallitustoiminta kiinnostaa yleisesti. Fuksikapteeniuksen merkitys on minulle paljon enemmän kuin hallituspaikka, eli puhtaasti kiinnostus tehtäviin ja sen tuomat kokemukset ovat syyni hakea.Hakisin ehdottomasti. Hallituksessa oleminen ei ole minulle mikään kynnyskysymys, vaan haen pestiin nimenomaan sen sisällön vuoksi.Ehdottomasti, haen fuksikapteeniks nimenomaan pestin takia, en vaan hallituksen 🙂
Kuinka pidät huolen, että säilytte yhdenvertaisina parinne kanssa koko pestin läpi?Kapteeni parin kanssa pitää kommunikoida heti alusta lähtien ja sopia meille sopivat toimintatavat. En oleta, että joka tilanteessa nakit menee tasan vaan pelisilmää pitää käyttää työtaakan jakamisessa. Tärkeää on huolehtia molempien jaksamisesta koko vuoden aikana.Mielestäni yhdenvertaisuus säilytetään luomalla hyvä puheyhteys ja keskustelemalla alusta alkaen. On tärkeää, että kumpikin tietää, kuinka paljon toinen voi kullakin hetkellä antaa roolilleen vai olisiko esimerkiksi vastuunjako ajoittain tarpeen Tärkeää on katsoa kokonaiskuvaa, jotta kumpikin saa olla "esillä" ja tehdä itsestään fukseille lähestyttävän hallituslaisen.Tähän tarvitaan varmasti molempien kipparien yhteisymmärrystä, mutta omalta osaltani aion sopia yhteisistä toimintatavoista ja arvoista. Aion ehdottaa säännöllisiä catch up -hetkiä, joissa voimme jutella yhdessä siitä, miten meillä menee, kaivataanko jotain muutoksia yms. Lisäksi aion lukea iltasaduksi yhdenvertaisuuslakia (1325/2014).Jakamalla vastuuta tasaisesti parin kanssa säilytämme yhdenvertaisuuden välillämme. Tarjotaan tukea toisillemme, jos tuntuu, että toisella on jossain vaiheessa kiireisempää, mutta huolehditaan siitä, että kumpikaan ei jää yksin minkään homman kanssa. Ideaali tilanne ois myös, että molemmat ollaan esillä tapahtumissa suunnilleen yhtä paljon 🙂